Govern d'Andorra

Gestió de les sol·licituds de suspensió temporal dels contractes de treball
o de reducció de la jornada laboral

Identificació amb certificat electrònic o MIL
Informació general

Abans d'accedir al formulari, tingueu en compte que haureu de presentar la següent documentació quan formalitzeu la sol·licitud:


Tota la documentació s'ha de presentar en format PDF excepte la Relació nominativa dels assalariats de l'empresa que s'ha de presentar en format Excel.

A) Empreses i activitats per compte propi amb:

1. Activitat suspesa obligatòriament per decret del Govern o Activitat sotmesa a règim de guàrdia o permanència per decret del Govern:

  Declaració responsable
  Full de declaració de cotització de la CASS del mes de febrer del 2020.
  Full de declaració de cotització de la CASS del mes de març del 2020.
  Full de declaració de cotització de la CASS del mes d'abril del 2020 (si es disposa a la data de la presentació de la sol·licitud).
  Document demostratiu de la transferència bancària de salaris de març i abril del 2020 de tots els assalariats.
  Document amb els butlletins de salari de març i abril del 2020 de tots els assalariats.
  Document amb els contractes de treball de tots els assalariats afectats per STCT o RJL.
  Si l’empresa disposa de representants dels assalariats, adjuntar acta de les consultes amb els assalariats.
  Adjuntar document que contingui els apartats següents:
    1. Justificació de les causes concretes que provoquen la suspensió o la reducció.
    2. Memòria explicativa de la situació amb motius que justifiquen la presentació de la sol·licitud i la raonabilitat de les mesures demandes.
    3. Exposició dels criteris que s'han seguit per determinar les persones assalariades afectades per la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada laboral
  Relació nominativa dels assalariats de l'empresa: Model document Excel.
  Consulteu aquí la CNO per trobar el codi de la categoria professional que cal informar en l'excel.

2. Activitat suspesa voluntàriament

  Declaració jurada justificant la suspensió voluntària
  Declaració responsable
  Full de declaració de cotització de la CASS del mes de febrer del 2020.
  Full de declaració de cotització de la CASS del mes de març del 2020.
  Full de declaració de cotització de la CASS del mes d'abril del 2020 (si es disposa a la data de la presentació de la sol·licitud).
  Document demostratiu de la transferència bancària de salaris de març i abril del 2020 de tots els assalariats.
  Document amb els butlletins de salari de març i abril del 2020 de tots els assalariats.
  Document amb els contractes de treball de tots els assalariats afectats per STCT o RJL.
  Si l’empresa disposa de representants dels assalariats, adjuntar acta de les consultes amb els assalariats.
  Adjuntar document que contingui els apartats següents:
    1. Justificació de les causes concretes que provoquen la suspensió o la reducció.
    2. Memòria explicativa de la situació amb motius que justifiquen la presentació de la sol·licitud i la raonabilitat de les mesures demandes.
    3. Exposició dels criteris que s'han seguit per determinar les persones assalariades afectades per la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada laboral
  Relació nominativa dels assalariats de l'empresa: Model document Excel.
  Consulteu aquí la CNO per trobar el codi de la categoria professional que cal informar en l'excel.

3. Oberta i autoritzada a obrir per decret amb davallada en la xifra de negoci igual o superior al 50% o Oberta i autoritzada a obrir que justifiquin que la reducció de la xifra de negoci és d'un volum tan elevat que pot posar en perill la viabilitat futura de l'empresa:

  Declaració responsable
  Full de declaració de cotització de la CASS del mes de febrer del 2020.
  Full de declaració de cotització de la CASS del mes de març del 2020.
  Full de declaració de cotització de la CASS del mes d'abril del 2020 (si es disposa a la data de la presentació de la sol·licitud).
  Document demostratiu de la transferència bancària de salaris de març i abril del 2020 de tots els assalariats.
  Document amb els butlletins de salari de març i abril del 2020 de tots els assalariats.
  Document amb els contractes de treball de tots els assalariats afectats per STCT o RJL.
  Si l’empresa disposa de representants dels assalariats, adjuntar acta de les consultes amb els assalariats.
  Adjuntar document que contingui els apartats següents:
    1. Justificació de les causes concretes que provoquen la suspensió o la reducció.
    2. Memòria explicativa de la situació amb motius que justifiquen la presentació de la sol·licitud i la raonabilitat de les mesures demandes.
    3. Exposició dels criteris que s'han seguit per determinar les persones assalariades afectades per la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada laboral
  Relació nominativa dels assalariats de l'empresa: Model document Excel.
  Consulteu aquí la CNO per trobar el codi de la categoria professional que cal informar en l'excel.
  Declaració jurada xifra de negoci mesos d'abril 2020 i 2019.
  Per societats mercantils: Comptes anuals provisionals de l'exercici anterior i pdf amb balanç a la data de la sol·licitud.
  Per empresaris individuals: Compte de guanys i pèrdues i Pdf amb balanç de l'exercici anterior i balanç a la data de la sol·licitud
  Extracte dels comptes bancaris exercici 2020.

B) Patrons domèstics:

  Declaració responsable
  Full de declaració de cotització de la CASS del mes de febrer del 2020.
  Full de declaració de cotització de la CASS del mes de març del 2020.
  Full de declaració de cotització de la CASS del mes d'abril del 2020 (si es disposa a la data de la presentació de la sol·licitud).
  Document demostratiu de la transferència bancària de salaris de març i abril del 2020 de tots els assalariats.
  Document amb els butlletins de salari de març i abril del 2020 de tots els assalariats.
  Document amb els contractes de treball de tots els assalariats afectats per STCT o RJL.
  Adjuntar document que contingui els apartats següents:
    1. Justificació de les causes concretes que provoquen la suspensió o la reducció.
    2. Memòria explicativa de la situació amb motius que justifiquen la presentació de la sol·licitud i la raonabilitat de les mesures demandes.
    3. Exposició dels criteris que s'han seguit per determinar les persones assalariades afectades per la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada laboral
  Relació nominativa dels assalariats de l'empresa: Model document Excel.
  Declaració jurada xifra de negoci mesos d'abril 2020 i 2019.

Les modificacions relatives a la suspensió temporal dels contractes de treball (STCT) o a la reducció de la jornada laboral (RJL) de cadascuna de les persones assalariades de les quals es va informar en la sol·licitud inicial, s’han d’efectuar de forma telemàtica a partir del dia 24 de juny del 2020, tal com es detalla a continuació:

1. Feu clic sobre “Accedir al formulari” i identifiqueu-vos mitjançant el vostre certificat electrònic i el MIL.

2. Seleccioneu l’opció “Consultar” per veure el detall de l’última situació de cada persona assalariada i el resum de l’historial, o bé l’opció “Modificar” per introduir-hi la modificació que voleu dur a terme.

3. En els dos casos, introduïu-hi les dades de l’empresa: “Número de declarant CASS” (6 números + 1 lletra) i “NIA/NRT de l’empresa” (6 números, sense lletres ni guions).

4. Un cop introduïdes les dades, cliqueu sobre “Següent pas” i rebreu a la bústia de l’adreça electrònica que vau indicar en la sol·licitud inicial el codi d’accés, que necessitareu per poder accedir al mòdul seleccionat.

5. Per canviar del mòdul de consultes al de modificació i viceversa, introduïu-hi novament les dades de l’empresa tal com s’indica en el punt 2.

6. Les modificacions de la suspensió temporal dels contractes de treball o de la reducció de la jornada laboral us permeten fer canvis en la situació actual de cada assalariat de l’empresa.

7. Introduïu-hi el número de cens de la persona assalariada afectada per la modificació i visualitzeu la situació actual. A continuació, introduïu-hi els canvis que voleu efectuar en relació amb:

a) La modalitat (STCT o RJL);
b) Les hores setmanals treballades en RJL;
c) La data d’inici de la nova situació d’STCT o RJL;
d) La justificació de la modificació, si escau.

8. Un cop introduïts els canvis, verifiqueu que siguin correctes i feu clic al botó “Confirmar canvis”.

9. Un cop confirmat, si desitgeu continuar fent modificacions o consultes podeu tornar a l’inici del formulari clicant al botó “Tornar a l’inici del formulari”.

Per a qualsevol incidència en relació amb les dades consultades o el procés, envieu un correu electrònic a treball.expedients@govern.ad i indiqueu el problema.

Recordeu que a l’assumpte del correu heu de fer constar el número de declarant de la CASS.

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb el Servei d’Inspecció de Treball per telèfon, al 885 858.