Gestió de les sol·licituds de suspensió temporal dels contractes de treball
o de reducció de la jornada laboral

Identificació amb certificat electrònic o MIL